Zarządzanie sobą i priorytetami w czasie

„Mistrzowskie wykonanie czegoś, czego w ogóle nie trzeba wykonać,
jest ni mniej, ni więcej, tylko marnotrawstwem czasu.”
Brian Tracy

Efektywność wykonanej pracy w dużej mierze zależy od umiejętności skutecznego planowania i realizowania zadań w czasie. W tym szkoleniu zapraszamy uczestników do poszerzenie świadomości w zakresie różnych aspektów i koncepcji efektywnego „zarządzania czasem”.

Do rozwijania umiejętności efektywnego gospodarowania i zarządzania sobą w czasie – m.in. ustalania priorytetów, formułowania celów, określania planów w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej oraz planowania i organizowania zadań.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności skutecznego radzenia sobie z zadaniami pod presją czasu oraz pracy wokół osobistych trudności związanych z organizacją czasu pracy. Dokonają również autoanalizy własnych strategii zarządzania czasem, w tym analizy tzw. ‚złodziei czasu’ oraz przyjrzą się mocnym i słabym stronom tych strategii.

Udział w tym szkoleniu proponujemy wszystkich pracowników którzy mogą poprawić efektywność pracy dzięki lepszemu organizowaniu zadań w czasie.

Co będzie możliwe po tym szkoleniu?

  • lepsza, skuteczniejsza organizacja czasu pracy,
  • formułowanie celów,
  • określanie planów w dłuższej i krótszej perspektywie czasowej,
  • ustalanie priorytetów.

Masz pytania? Pisz lub dzwoń śmiało

biuro@szkolainspiracji.pl – tel. 792 92 92 92

lub zostaw nam wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.