1. Strona główna
  2. chevron_right
  3. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Szkoły Inspiracji Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-545), przy ul. Żurawiej 10 (Si) ma na celu pokazanie Państwu w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe, a także poinformowanie jakie dokładnie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane. Pełna Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępna jest poniżej. Wszelkie przekazane nam dane są przetwarzanie wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę.

 

Jeżeli jesteście Państwo klientem zakupującym szkolenie, które odbędzie się w przyszłości, to szkolenie to ma charakter definitywny po zaksięgowaniu wpłaty na kącie i wystawianiu na nie faktury VAT. Szkolenie może być odwołane wyłącznie z przyczyn losowych, np. choroba prowadzącego, regulacje prawne nakładające obowiązek dystansu społecznego. W takich przypadkach Si poinformuje o zmianie terminu lub zwrocie należności.

 

Każdego klienta Si, użytkownika serwisów internetowych, platformy VOD oraz innych stron należących do Si obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://szkolainspiracji.pl/polityka-prywatnosci/

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów ani nie nabywać usługi i produktów oferowanych przez Si. Brak podania przez Państwa niezbędnych danych może spowodować, że zlecona usługa nie będzie możliwa do zrealizowania.

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

 

Szkoła Inspiracji sp. z o.o.

  1. Żurawia 10,

15-545 Białystok

NIP: 5423257039

REGON: 364495465

KRS: 0000619256

 

Dane Osobowe

 

W czasie korzystania z serwisów należących do Si mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków imię i adres e-mail (np. zapisanie się do newslettera czy wysyłka produktów elektronicznych). W przypadku formularzy zamówień produktów fizycznych będą Państwo proszeni o podanie pełnych danych osobowych tzn. imienia i nazwiska oraz pełnego adresu zamieszkania.

 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu oraz właściwej obsługi i dostarczenia zamówionych towarów czy usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Ochrona danych osobowych

 

Państwa dane osobowe w Szkole Inspiracji są chronione ze względu na wprowadzenie wielu procedur organizacyjnych i technicznych, m.in. dostęp do danych osobowych klientów mają tylko wybrani i zaufani pracownicy, którzy podpisali stosowne zobowiązania. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

 

Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Inspiracji sp. z.o.o. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Żurawia 10, w Białymstoku. Z Administratorem można kontaktować się na adres mailowy: biuro@szkolainspiracji.pl. oraz pod numerem tel.

7 92 92 92 92

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Klientów drogą mailową i telefoniczną i dbałości Spółki o funkcjonowanie bazy kontaktowej, opracowania i przedstawienia propozycji usług Spółki, przesyłania informacji handlowej.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona Administratorowi zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa w przypadku realizacji usług przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować Szkołę Inspiracji sp. z.o.o. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją usług przez Szkołę Inspiracji będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Szkoły Inspiracji podmioty dostarczające infrastrukturę IT, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo do:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,

przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,

cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.

Obszary i powody przetwarzania danych

 

Rejestracja

 

Rejestracja w serwisie należącym do Si (np. www.sivod.pl) wymaga podania niezbędnych danych w celu założenia konta użytkownika. W pierwszej kolejności poproszeni zostaną Państwo o adres e-mail, na który zostaną wysłane dane do logowania: nazwa użytkownika, hasło, adres logowania. W każdej chwili mogą Państwo zmienić hasło oraz wpisać właściwe dane – imię i nazwisko.

 

Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub zażądać usunięcia danych z serwisu. Imię pozwala Si zwracać się do zamawiającego po imieniu. Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Si i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

Subskrypcja materiałów online i newslettera

 

Subskrypcja newslettera oraz zamówienie płatnych lub bezpłatnych materiałów online należących do Si wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do ewentualnej listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać zamawiającemu dostęp do wybranych materiałów. Imię pozwala Si zwracać się do zamawiającego po imieniu. W dowolnej chwili istnieje możliwość wypisania się z newslettera przez przycisk na dole każdej wiadomości.

 

Zamawianie usług i produktów

 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Si wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania). Pola obowiązkowe są oznaczone i niezbędne, by dokonać wysyłki materiałów fizycznych.

 

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje zewnętrzny system płatności elektronicznych (TPay lub wybrany bank). W tym przypadku tylko operator zewnętrznego systemu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze związane z płatnościami znajdują się na serwerze operatora płatności i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

Niezapowiedziane wiadomości

 

Si zastrzega sobie prawo do wysyłania ewentualnych niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.

 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Si rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany wewnętrzne, promocje, treści marketingowe), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Si.

 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Si.

 

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Automatycznie pobierane dane

 

Niektóre dane osobowe są pobierane automatycznie po wejściu na strony, których właścicielem jest Si.

 

Są to między innymi: szkolainspiracji.pl , lechoslawchalecki.pl , sivod.pl , potegazycia.pl , bnibialystok.pl

 

Serwer Si

 

System informatyczny, z którego korzysta Si automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystają Państwo łącząc się z naszą stroną. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na strony Si i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji serwisów Si oraz w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi w celu wzięcia udziału w konkretnej usłudze lub zakupu odpowiedniego produktu i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Cookies (Ciasteczka)

 

Niektóre obszary serwisów należących do Si mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies umożliwiają rozpoznanie Państwa i dostosowanie serwisu do Państwa potrzeb, są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Si może wykorzystywać pliki cookies do zapamiętania zalogowania, zawartości koszyka lub preferencji wyświetlania, a także do tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisów Si.

 

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową. Zapisane pliki cookies można usunąć w każdej chwili korzystając z ustawień historii używanej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies nie gwarantujemy poprawnego działania serwisów Si.

 

Google Analytics (cookies)

 

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Si źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający z niego korzystają.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisów Si.

 

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisach Si chcieliby je Państwo skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

Google AdWords (cookies)

 

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przez Si oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu (w tym profilowania potencjalnych odbiorców).

 

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania serwisów Si.

 

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w serwisach Si chcieliby je Państwo skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

Facebook (cookies i pixel)

 

Facebook jako serwis społecznościowy (oraz inne produkty i firmy powiązane z nim kapitałowo) mogą korzystać z technologii cookies w celu umożliwienia przez Si oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności markeingowej. Pixel Facebooka wykorzystywany jest do remarketingu, czyli kierowania reklam do osób, które już odwiedziły strony Si.

 

Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu (w tym profilowania potencjalnych odbiorców).

 

Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebooka.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

Partnerzy Szkoły Inspiracji

 

W niektórych sytuacjach Si może współpracować z innymi podmiotami gospodarczymi, które dobieramy z najwyższą starannością, np. podczas wspólnego organizowania wydarzeń lub przekierowania do linków partnerskich. Nie odpowiadamy jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowane przez te firmy. Z tego powodu zalecamy weryfikację partnerów w zakresie własnym i ocenienie, czy chcą Państwo przekazać im swoje dane osobowe.

 

Prawo dostępu i korekty danych osobowych

 

Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na biuro@szkolainspiracji.pl.

 

Prawo odwołania zgody

 

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na biuro@szkolainspiracji.pl lub zaznaczyć chęć wypisania się, klikając w oznaczone miejsce w stopce wysłanej wiadomości.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Szkoła Inspiracji nigdy nie udostępniała, nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych osobowych klientów czy subskrybentów bez ich wiedzy i zgody. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym – wtedy to Si dane te udostępni.

 

Zmiana Polityki Prywatności

 

Szkoła Inspiracji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązuje prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne. Z aktualną Polityką Ochrony Danych Osobowych można zapoznać się pod tym linkiem, a Polityka Prywatności jest zawsze dostępna na stronie: https://szkolainspiracji.pl/polityka-prywatnosci/

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Szkoła Inspiracji nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów internetowych będących własnością firmy.

 

Kontakt

 

W przypadku wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu:

– mailowego: biuro@szkolainspiracji.pl

– telefonicznego: 792 92 92 92

– listowego: Szkoła Inspiracji Sp. z o.o., ul. Żurawia 10, 15-545 Białystok

– przez fanpage: https://www.facebook.com/szkolainspiracji/

 

Życzymy udanego korzystania z naszych serwisów

 

Zespół Szkoły Inspiracji